1 résultat
pbt2türkiye’de kumar yargı yetkisi şikayet dilekçesi 6

türkiye’de kumar yargı yetkisi şikayet dilekçesi 6

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Milli Güvenlik Konseyi üyesi olarak 18 Eylül 1980 tarihinde içtikleriand yürürlükte kalır. Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Anayasada Türkiye BüyükMillet Meclisi üyelerinin haiz bulundukları özlük hakları ile dokunulmazlığınasahip olurlar. Altı yıllık süre sonunda Cumhurbaşkanlığı Konseyinin hukukivarlığı sona erer. Madde 157 – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, askeri olmayanmakamlarca tesis edilmiş olsa bile, …